Australia - wiza turystyczna

Możliwość poznania tak pięknego i atrakcyjnego pod względem podróżniczym zakątka, jakim jest Australia stwarza wiza turystyczna. Zezwala ona jedynie na tymczasowy pobyt w tym kraju. Od pozostałych wiz różni ją to, że nie daje ona prawa do podjęcia pracy zarobkowej, nawet w ograniczonym wymiarze. Jej niewątpliwą zaletę stanowi fakt, że w tym obszarze nie ma żadnych ograniczeń wiekowych oraz wymogów związanych ze znajomością języka. Dokument zezwala na przyjazd do Australii tylko tej osoby, która wnioskowała o wydanie takiego pozwolenia. Agencja Pacific Center Planet of Adventures ten typ wizy rekomenduje klientom, którzy pragną odwiedzić Antypody w celach turystycznych lub biznesowych. Nie stanowi dobrego środka do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie stałego pobytu.