Ośrodek terapii uzależnień

Centrum pomocy uzależnionym OAZA dba. nie tylko o to by terapia była skuteczna, dawała permanentne rezultaty i pomagała wrócić na łono społeczeństwa. W tej placówce proces ten odbywa się warunkach, które odpowiadają najwyższym standardom. W otoczeniu przyrody i dostępem do zaawansowanej diagnostyki laboratoryjnej. W placówce przygotowane zostały specjalne sprofilowane programy, przygotowane dla młodzieży i kobiet. Poza stacjonarną terapią OAZA prowadzi również leczenie ambulatoryjne dla pacjentów mieszkających w sąsiedztwie.