Zajęcia odwykowe dla alkoholików

Leczenie alkoholizmu to długi proces, który wymaga silnej woli i zaangażowania uzależnionego. Psychoterapeuci pracujący w prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu AGNUS pomagają pacjentom w odzyskaniu wiary we własne możliwości. Ma to istotny wpływ na ich walkę z nałogiem. Kilkutygodniowe terapie odwykowe organizowane w ośrodku mają charakter zajęć prowadzonych w grupie lub indywidualnie, podczas których omawiane są problemy pacjentów oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Z pomocy psychoterapeutów mogą skorzystać również członkowie rodzin alkoholików, którzy nie radzą sobie z chorobą bliskiego.